Welkom

Cultuurspiegel trainingen wil graag bijdragen aan meer wezenlijk contact tussen mensen met verschillende achtergronden.

Dit doen wij door het aanbieden van trainingen aan mensen die een periode in een andere cultuur gaan wonen en werken. Binnen onze trainingen focussen we op het bewust worden van eigen denk-, voel en gedragspatronen en (voor)oordelen in het contact met mensen met een andere culturele achtergrond. Effectief intercultureel communiceren begint met in de spiegel kijken en je eigen patronen leren herkennen. Jouw eigen culturele achtergrond kleurt de manier waarop jij de wereld inkijkt, wat je normaal vindt en wat juist raar. Pas wanneer je je hiervan bewust bent, kan je oefenen met nieuwe manieren van contact maken die binnen culturen in bijvoorbeeld Afrika effectiever zijn.

De trainingen worden gegeven door Nikki de Jong en Lianne van Rijssel. Beiden antropologisch opgeleid, met ruim 15 jaar ervaring in het werken met mensen uit o.a verschillende Afrikaanse, Arabische en Zuid-Amerikaanse landen en Rusland en het geven van interculturele trainingen. In de trainingen gebruiken we veel persoonlijke anekdotes en voorbeelden zodat deelnemers de trainingen als zeer praktisch, diepgaand, levendig en effectief ervaren.