Wie zijn wij

De trainingen van Cultuurspiegel trainingen worden gegeven door Nikki de Jong en Lianne van Rijssel.

Nikki de Jong

Ik werk als intercultureel trainer; ik train mensen in het omgaan met culturele verschillen. Zodat het contact zo effectief mogelijk en zo prettig mogelijk verloopt. Culturele verschillen hebben me altijd gefascineerd. Het is alsof je een beetje door elkaar wordt geschud wanneer je reist (in je eigen of in een ander land) en in contact komt met mensen met een andere culturele achtergrond. Je wordt je bewust van het feit dat jij je op een bepaalde manier gedraagt, die voor andere mensen misschien helemaal niet vanzelfsprekend is. En vice versa.

Ik heb drie jaar lang gewerkt voor Ontmoet Afrika. Eerst heb ik samen met Lianne van Rijssel en Niko Winkel al het werk gedaan binnen de organisatie. Per 2019 geef ik samen met Lianne de voorbereidingstrainingen voor vrijwilligers van Ontmoet Afrika vanuit Cultuurspiegel trainingen.

Tijdens mijn studie culturele antropologie heb ik twee keer een half jaar in Rusland gewoond en onderzoek gedaan. Na mijn studie heb ik jaren gewerkt als beleidsadviseur voor gemeenten. Sinds een aantal jaar werk ik als zelfstandig intercultureel trainer. Ik train mensen die vanuit het buitenland naar Nederland komen (waaronder statushouders, PhD-studenten). En Nederlanders die een periode naar het buitenland gaan. Ik train ook teams en organisaties in het omgaan met diversiteit. Op de Haagse Hogeschool geef ik les in Interculturele Communicatie.

In het buitenland heb ik ervaring in Rusland, binnen Europa, Latijns-Amerika, de VS, in Afrika en in Azië. Tot een paar jaar geleden was ik nog niet in Afrika geweest. Dat was voor mij een eye-opener: ondanks mijn vele eerdere reizen op andere continenten was het weer zó anders dan ik tot dan toe had meegemaakt. De manier van communiceren, de manier van denken, de manier van doen. Ik vind het geweldig om mensen voor te bereiden die naar dit prachtige continent gaan.

Lianne van Rijssel

In 2004 heb ik Ontmoet Afrika, een organisatie voor vrijwilligerswerk en stages in Afrika, opgericht. Al snel ben ik gestart met het ontwikkelen van voorbereidingstrainingen om de kans op positieve samenwerking en uitwisseling op basis van gelijkwaardigheid tussen onze vrijwilligers en lokale mensen in Afrika te vergroten. Ik wilde heel graag bijdragen aan oprecht contact vanuit nieuwsgierigheid, empathie en respect en risico’s op teleurstelling en conflicten naar aanleiding van verschillende verwachtingen, vooroordelen en miscommunicatie verkleinen. Na 15 jaar heb ik Ontmoet Afrika overgedragen aan Niko Winkel, omdat mijn in 2015 gestarte praktijk voor lichaams-georiënteerde psychotherapie zodanig groeide dat de combinatie niet meer haalbaar bleek. Het geven van interculturele trainingen wilde ik echter graag voortzetten, wat resulteerde in de start van Cultuurspiegel trainingen samen met Nikki de Jong.

Naast het geven van interculturele trainingen vanuit Cultuurspiegel trainingen, ben ik dus werkzaam in mijn praktijk Eigen Aarde in Alkmaar. Ik specialiseer mij daarbinnen op het gebied van trauma, hechting, relaties en religieuze/spirituele ervaringen. De complexe aard van de mens en het mysterie van het leven in al zijn gedaanten fascineren mij enorm. Ik hou ervan met helderheid naar mensen te kijken en te communiceren. Mijn kwaliteiten zijn een groot invoelend vermogen, aanwezig blijven in alles wat zich aandient en creatieve en speelse wegen vinden om transformaties te faciliteren.

In mijn leven heb ik verschillende perioden in het buitenland gewoond, waaronder in 1999 negen maanden in Ghana in het kader van mijn Wageningse afstudeeronderzoek naar traditionele geneeskunde. Ik woonde daar bij het vrouwelijke dorpshoofd in een traditioneel dorp in het noorden van het land. Met behulp van een tolk heb ik vele traditionele genezers, vroedvrouwen, waarzeggers en patiënten geïnterviewd. Hoe meer ik leerde van de vaak totaal andere belevingswereld van deze mensen, hoe meer ik mij realiseerde dat mijn eigen kijk op oorzaak en gevolg, tijds- en ruimte beleving en omgangsvormen een product zijn van mijn opvoeding en persoonlijkheid binnen de Nederlandse cultuur. En veel minder een ‘soort universele waarheid van de mensheid’. Naast mijn onderzoek deed ik mee met de dagelijkse werkzaamheden in het dorp. Ik voelde me daarbij vaak een kleuter die achter haar broertjes en zusjes aanliep om de eenvoudigste dingen als kleren wassen en water halen te leren. Omdat ik de plaatselijke taal niet sprak was ik voor de communicatie met de mensen om me heen aangewezen op een tolk of op gebarentaal, glimlachen en het nadoen van hun activiteiten. Het was dankzij het oneindige geduld, de gastvrijheid en het acceptatievermogen van de mensen waarbij ik woonde, dat ik de mogelijkheid heb gehad om deel uit te maken van het dagelijks leven van een familie in een traditioneel dorp midden in Afrika.

Tussen mijn afstuderen in Wageningen en de oprichting van Ontmoet Afrika ben ik een paar jaar wandel reisleider geweest, onder andere in de woestijnen van Marokko en Egypte. Ik ben getrouwd en moeder van 2 kinderen.

Opleidingen:

  • Emotional processing, Meaning Making, and Attachment Repair, postacademische opleiding bij het Sensorimotor Psychotherapy Institute (2018-2019)
  • Affect Dysregulation, Survival Defenses, and Traumatic Memory, postacademische opleiding bij het Sensorimotor Psychotherapy Institute (2016-2017).
  • Innerlijk Sjamanisme bij Andromeda (2013-heden). Het Innerlijk Sjamanisme is feitelijk geen opleiding, maar een levenspad.
  • Lichaamsgerichte integratieve psychotherapie bij Bodymind (2002-2006).
  • Voeding en gezondheid aan de Universiteit Wageningen met onderzoekstages in Duitsland en Ghana (1995-1999).

Werk:

  • Registertherapeut BCZ® binnen mijn eigen praktijk Eigen Aarde (2015-heden).
  • Medeoprichter en trainer binnen de Cultuurspiegel Trainingen (2019-heden).
  • Oprichter en directeur van Ontmoet Afrika, organisatie voor vrijwilligerswerk en stages in Afrika (2003-2019).
  • Reisleider wandelreizen bij SNP in Marokko, Egypte, Griekenland, Italië, Frankrijk en Engeland (1999-2002).
  • Diverse werkzaamheden in de toeristische sector in Frankrijk, Zweden en Italië en een reis naar India en Nepal (1992-1995).